Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za rok 2022.

Správca databázy

juraj.antalik@health.gov.sk