Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za rok 2022.

Ekonomický analytik

martin.orsag@health.gov.sk

02/59373362

Zodpovedá za aktualizáciu kalkulačnej príručky.