Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za rok 2022.

Riaditeľka

angelika.szalayova@health.gov.sk