Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za r.2021.

Riaditeľka

angelika.szalayova@health.gov.sk

.