Ekonomický analytik

elvira.tkacova@health.gov.sk

Kalkulačná príručka

Zodpovedná za kvalitu ekonomických dát, revíziu a aktualizáciu kalkulačnej príručky, priebežné monitorovanie správnosti priraďovania nákladov nemocníc podľa kalkulačnej príručky. Vyštudovala verejnú správu a regionálny rozvoj na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Začínala vo farmaceutickej spoločnosti a pokračovala ako účtovníčka v súkromnej sfére v tíme central accountigu, kde zodpovedala za účtovanie a procesy spojené s centrálnymi účtovnými knihami v rámci EMEA.