Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za rok 2022.

Riadiaci výbor a pracovné skupiny

  Práva a povinnosti Riadiaceho výboru pre úhradové mechanizmy a Riadiaceho výboru pre reguláciu cien pre ústavnú starostlivosť sú definované štatútom RV.

  Ministerstvo zdravotníctva SR
  MUDr. Angelika Szalayová, MSc. - predsedníčka RV
  Mgr. Veronika Bučková


  Asociácia nemocníc Slovenska
  MUDr. Marián Petko, MPH 

  Asociácia štátnych nemocníc Slovenska
  Ing. Miriam Lapuníková, MBA

  Asociácia laboratórií
  Mgr. Nina Juhásová

  Dôvera
  Mgr. MUDr. Marián Faktor

  VšZP
  MUDr. Beata Havelková, MPH

  Union
  Ing. Jozef Koma, PhD.


  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

  Ing. Alexander Šrank


  Slovenská lekárska komora

  MUDr. Pavol Oravec


  Asociácia na ochranu práv pacientov SR

  MUDr. Mgr. Elena Marušáková, MBA

  Zvolení zástupcovia členov RV:


  Ministerstvo zdravotníctva SR
  Mgr. David Kubek

  Asociácia nemocníc Slovenska
  MUDr. Ján Černák, MBA

  Asociácia štátnych nemocníc Slovenska
  Ing. Igor Dorčák

  Asociácia laboratórií
  Dr. Vladimír Ježík

  Dôvera
  MUDr. Branislav Koreň

  VšZP
  Ing. Jozef Urbín

  Union
  PhDr. Dajana Petríková


  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

  Mgr. Veronika Molčanová


  Slovenská lekárska komora

  Ing. Dušan Zaťko


  Asociácia na ochranu práv pacientov SR

  PhDr. Zuzana Fabianová, MBA


  Tajomník Riadiaceho výboru

  Zuzana Fabianová