Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za rok 2022.

Riadiaci výbor a pracovné skupiny

   Ministerstvo zdravotníctva SR
   MUDr. Kamil Száz - predseda RV
   MUDr. Angelika Szalayová, MSc.
   Mgr. Lucia Červeňová


   Asociácia nemocníc Slovenska
   MUDr. Marián Petko, MPH 

   Asociácia štátnych nemocníc Slovenska
   Ing. Miriam Lapuníková, MBA

   Asociácia laboratórií
   Ing. Jozef Gavlas

   Dôvera
   Mgr. MUDr. Marián Faktor

   VšZP
   MUDr. Beata Havelková, MPH

   Union
   Ing. Elena Májeková

   Zvolení zástupcovia členov RV:


   Ministerstvo zdravotníctva SR
   Mgr. David Kubek

   Asociácia nemocníc Slovenska
   MUDr. Ján Černák, MPH 

   Asociácia štátnych nemocníc Slovenska
   Ing. Slavomír Sabol

   Asociácia laboratórií
   Dr. Vladimír Ježík

   Dôvera
   MUDr. Branislav Koreň

   VšZP
   Ing. Marcel Mikolášik

   Union
   PhDr. Dajana Petríková