Riadiaci výbor a pracovné skupiny

  Ministerstvo zdravotníctva SR
  Mgr. Lenka Dunajová Družkovská - predsedníčka RV
  MUDr. Angelika Szalayová, MSc.
  Mgr. Lucia Červeňová


  Asociácia nemocníc Slovenska
  MUDr. Marián Petko, MPH 

  Asociácia štátnych nemocníc Slovenska
  Ing. Miriam Lapuníková, MBA

  Asociácia laboratórií
  Ing. Jozef Gavlas

  Dôvera
  Mgr. MUDr. Marián Faktor

  VšZP
  MUDr. Beata Havelková, MPH

  Union
  Ing. Elena Májeková

  Zvolení zástupcovia členov RV:


  Ministerstvo zdravotníctva SR
  Mgr. David Kubek

  Asociácia nemocníc Slovenska
  MUDr. Ján Černák, MPH 

  Asociácia štátnych nemocníc Slovenska


  Asociácia laboratórií
  Dr. Vladimír Ježík

  Dôvera
  MUDr. Branislav Koreň

  VšZP
  Ing. Marcel Mikolášik

  Union
  PhDr. Dajana Petríková