Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za r.2021.

Riadiaci výbor a pracovné skupiny

  1. Revízia a aktualizácia zoznamu zdravotných výkonov
  2. Kalkulácia nákladov na pridávaný zdravotný výkon pre prepočet RV
  3. Mapovanie signifikantného výkonu do DP

  Ministerstvo zdravotníctva SR
  Mgr. David Kubek - hlasovacie právo, 
  koordinátor PS
  Mgr. Veronika Bučková - hlasovacie právo
  MUDr. Angelika Szalayová, MSc. - 
  hlasovacie právo


  Asociácia nemocníc Slovenska
  MUDr. Ján Černák, MBA - hlasovacie právo
  Ing. Veronika Ďurčová


  Asociácia štátnych nemocníc Slovenska
  Mgr. Anna Nováková - hlasovacie právo
  MUDr. Kvetoslava Bernátová, MPH
  MUDr. Filko

  Mgr. Ľudmila Podkonická
  MUDr. Zoltán Goldenberg PhD.


  Asociácia laboratórií
  Mgr. Bibiana Straková hlasovacie právo
  Mgr. Nina Juhásová

  Ing. Kristína Langerová
  Ing. Martin Seman
  Ing. Reváková
  MUDr. Elena Tibenská
  Mgr. Jarmila Melegová
  MUDr. Peter Vereš
  Ing. Miloš Karkuš
  MUDr. Marta Dobakova
  Ing. Gabriel Gajdoš 

  RNDr. Mária Kačániová
  MUDr. Rošková
  Štefan Zervan
  MUDr. Koňarčíková

  Ing. Martin Pošvanc


  Dôvera
  MUDr. Ivo Hybrant, MPH - hlasovacie právo


  Union
  MUDr. Ingrid Dúbravová hlasovacie právo
  Mgr. Katarína Prusáková 

  PhDr. Dajana Petríková


  VšZP
  MUDr. Darina Haščíková, MPH - hlasovacie právo
  MUDr. Eduard Minárik

  31.3.2021
  Kritériá pre zmeny v ZZV na základe Spätnej väzby (SV)

  30.4.2021
  Vypracované a zaslané návrhy z SV na PS a odborníkov
  Návrh zapracovania relevantných podnetov do ZZV s namapovaním do DP pre signifikantné výkony
  Upravený ZZV ohľadom COVID-19

  15.5.2021
  Získanie stanovísk od PS k návrhom

  30.5.2021
  Prejdenie a vyhodnotenie podnetov z SV s PS
  Zaslanie stanovísk všetkým žiadateľom v rámci SV

  30.6.2021
  Pripravený návrh revízie časti ZZV definovanej analýzou v spolupráci s odbornou spoločnosťou 

  31.8.2021
  ZZV-DRG 2022 

  1.10.2021
  Vydanie ZZV-2022 vyhláškou MZ SR