Riadiaci výbor a pracovné skupiny

  1. Revízia a aktualizácia Zoznamu zdravotných výkonov
  2. Kalkulácia nákladov na pridávaný zdravotný výkon pre prepočet RV
  3. Revízia a aktualizácia Definičnej príručky
  4. Mapovanie signifikantného výkonu do DP
  5. Príprava stanovísk k úprave DP
  6. Revízia a aktualizácia pravidiel kódovania
  7. Príprava stanovísk k úprave pravidiel kódovania

   Ministerstvo zdravotníctva SR
   Mgr. Veronika Bučková - hlasovacie právo
   Mgr. David Kubek - hlasovacie právo

   MUDr. Bc. Kristína Králiková
   MUDr. Angelika Szalayová, MSc.


   Asociácia nemocníc Slovenska
   MUDr. Ján Černák, MBA - hlasovacie právo
   Ing. Veronika Ďurčová

   Ing. Zdeno Lauček, PhD.


   Asociácia štátnych nemocníc Slovenska
   MUDr. Kvetoslava Bernátová, MPH - hlasovacie právo
   Ing. Michaela Dedičová

   MUDr. Peter Filko

   MUDr. Zoltán Goldenberg, PhD.

   Mgr. Anna Nováková

   MUDr. Francisty

   MUDr. Viera Lesáková   


   Asociácia laboratórií
   Mgr. Bibiana Straková

   RNDr. Elena Tibenská, PhD.

   RNDr. Mária Kačániová

   MUDr. Tatiana Koňarčíková

   Ing. Kristína Langerová

   Ing. Gabriel Gajdoš

   Ing. Martin Seman

   Mgr. Jarmila Melegová

   Mgr. Nina Juhásová

   Dr. Peter Vereš

   MUDr. Dana Rošková

   Ing. Miloš Karkuš

   Štefan Zervan 


   Dôvera
   MUDr. Zuzana Šubová - hlasovacie právo


   Union
   MUDr. Ingrid Dúbravová hlasovacie právo

   MUDr. Júlia Savarijová
   PhDr. Dajana Petríková


   VšZP
   MUDr. Darina Haščíková, MPH hlasovacie právo

   MUDr. Eduard Minárik

   Mgr. Ivana Juhaščíková
   Ing. Jozef Hricko