Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za rok 2022.

Riadiaci výbor a pracovné skupiny

  Ministerstvo zdravotníctva SR

  MUDr. Angelika Szalayová, MSc. - hlasovacie právo
  Mgr. Veronika Bučková - hlasovacie právo
  MUDr. Bc. Kristína Králiková - hlasovacie právo


  Asociácia nemocníc Slovenska
  MUDr. Ján Černák, MBA - hlasovacie právo

  RNDr. Ferdinand Mokcsay

  Ing. Veronika Ďurčová

  Ing. Zdeno Lauček, PhD.


  Asociácia štátnych nemocníc Slovenska

  MUDr. Viera Lesáková  - hlasovacie právo

  Ing. Michaela Dedičová

  MUDr. Peter Filko

  MUDr. Kvetoslava Bernátová, MPH

  Mgr. Ľudmila Podkonická

  MUDr. Miroslav Brúsik, PhD.

  MUDr. Zoltán Goldenberg, PhD.

  Mgr. Anna Nováková

  MUDr. Anamária Miháliková


  Asociácia laboratórií

  Mgr. Jarmila Melegová - hlasovacie právo

  Mgr. Nina Juhásová 
  Mgr. Bibiana Straková

  RNDr. Elena Tibenská, PhD.

  RNDr. Mária Kačániová

  MUDr. Tatiana Koňarčíková

  Ing. Kristína Langerová

  Ing. Gabriel Gajdoš

  Ing. Martin Seman

  Dr. Peter Vereš

  MUDr. Dana Rošková

  Ing. Miloš Karkuš

  Štefan Zervan 


  Dôvera
  MUDr. Zuzana Šubová - hlasovacie právo


  Union

  MUDr. Adriana Kubicová - hlasovacie právo
  MUDr. Ingrid Dúbravová zástupca

  MUDr. Richard Pellionis


  VšZP

  MUDr. Eduard Minárik - hlasovacie právo

  MUDr. Pavlína Szabová - zástupca

  MUDr. Darina Haščíková, MPH

  MUDr. Ingrid Mikulášová
  Mgr. Adriana Lackovičová, MPH


  Slovenská lekárska komora

  Ing. Dušan Zaťko

  MUDr. Karol Mičko

  06
  jún
  2023
  online

  PS pre Pravidla kódovania a pravidlá definujúce hospitalizačný prípad

  IV. stretnutie

  16
  marec
  2023
  online

  absolvované

  PS k Zoznamu zdravotných výkonov, Definičnej Príručke a pravidiel kódovania

  1. Revízia a aktualizácia pravidiel kódovania
  2. Príprava stanovísk k úprave pravidiel kódovania