Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za rok 2022.

Riadiaci výbor a pracovné skupiny

  1. Tvorba DRG dávky a úprava dátového rozhrania
  2. Validácia DRG dát
  3. Aktualizácia číselníkov
  4. Spolupráca so zdravotnými poisťovňami pri získaní dát
  5. Revízia a aktualizácia Kalkulačnej metodiky
  6. Priebežné monitorovanie správnosti priraďovania nákladov jednotlivých nemocníc podľa kalkulačnej príručky

  Ministerstvo zdravotníctva SR

  MUDr. Angelika Szalayová, MSc. - hlasovacie právo

  Ing. Pavol Orolín- hlasovacie právo

  Mgr. Martin Orság - hlasovacie právo


  Asociácia nemocníc Slovenska
  MUDr. Ján Černák, MBA - hlasovacie právo

  Ing. Mgr. Marián Petko, MBA

  RNDr. Ferdinand Mokcsay

  Ing. Iveta Chválová

  Ing. Jaroslav Marinčín, MPH

  Ing. Zdeno Lauček, PhD.

   

  Asociácia štátnych nemocníc Slovenska
  Ing. Martina Pohorelská, MBA - hlasovacie právo

  Ing. Igor Dorčák
  Bc. Alica Balážová

  Ing. Gabriela Galová

  Ing. Katarína Šudáková

  MUDr. Kvetoslava Bernátová, MPH
  Mgr. Ľudmila Podkonická

  Bc. Juliana Mníchová

  Ing. Michal Neuwirth
  Ing. Robert Laco

  Ing. Lívia Eperješiová


  Asociáciu laboratórií
  Mgr. Nina Juhásová - hlasovacie právo

  Ing. Gabriel Gajdoš

  RNDr. Ľubomír Gallik

  Ing. Martin Seman

  Mgr. Jarmila Melegová

  Dr. Peter Vereš

  Ing. Katarína Martinusová

  Ing. Reváková

  Dr. Rošková

   

  Dôvera
  Mgr. Vladimír Pravňan - hlasovacie právo

  Union

  Mgr. Katarína Prusáková - hlasovacie právo

  Ing. Pavol Šilhár - zástupca
  PhDr. Dajana Petríková

  VšZP
  Mgr. Adriana Lackovičová, MPH - hlasovacie právo

  Ing. Zuzana Majerská - zástupca
  Mgr. Ivana Juhaščíková


  Slovenská lekárska komora

  Ing. Dušan Zaťko

  MUDr. Ingrid Dzurnaková


  Externí členovia

  Arbor AI

  Vladimír Králik


  Asseco

  Peter Salbot

  Jozef Herda


  Datalan

  Dušan Polóny
  Eva Komadová


  ICZ

  Ľubomír Mika 

  Silvia Hornakova

  Filip Baxa


  LCS

  Ing. Mária Bačarová

  Ing. Rastislav Bánoci
  Ing. Jozef Soľanka


  NIS FN Trenčín (MEDIS)

  RNDr. Ivan Záhumenský 

  Ing. Jaroslav Schreiber

  Mgr. Alica Balážová


  NCZI

  Ing. Katarína Dušková

  Ing. Timea Brziaková

  Mgr. Zuzana Vallová


  PROSOFT

  Igor Siladi

  Simona Belejíková


  CGM

  Tibor Kováč

  Judita Zbončáková


  STAPRO

  Tomáš Kováč

  Ing. František Kupec
  Ing. Radovan Louda

  Jana Šarová


  NEDU

  Ing. Igor Frič

  Ing. Ľudovít Baláži
  Katarína Falisová