Preskočiť na hlavný obsah

Riadiaci výbor a pracovné skupiny

  1. Tvorba DRG dávky a úprava dátového rozhrania

  2. Validácia DRG dát
  3. Aktualizácia číselníkov
  4. Spolupráca so zdravotnými poisťovňami pri získaní dát
  5. Revízia a aktualizácia Kalkulačnej metodiky
  6. Priebežné monitorovanie správnosti priraďovania nákladov jednotlivých nemocníc podľa kalkulačnej príručky

  Ministerstvo zdravotníctva SR

  MUDr. Angelika Szalayová, MSc. - hlasovacie právo

  Ing. Pavol Orolín- hlasovacie právo

  Mgr. Martin Orság - hlasovacie právo


  Asociácia nemocníc Slovenska

  MUDr. Ján Černák, MBA - hlasovacie právo

  Ing. Mgr. Marián Petko, MBA

  RNDr. Ferdinand Mokcsay

  Ing. Iveta Chválová

  Ing. Jaroslav Marinčín, MPH

  Ing. Zdeno Lauček, PhD.


  Asociácia štátnych nemocníc Slovenska

  Ing. Martina Pohorelská, MBA - hlasovacie právo

  Ing. Igor Dorčák

  Bc. Alica Balážová

  Ing. Michal Pintek

  Mgr. Ľudmila Podkonická

  Ing. Katarína Šudáková

  MUDr. Kvetoslava Bernátová, MPH - zástupca

  MUDr. Viera Lesákova - zástupca

  Mgr. Ľudmila Podkonická

  Bc. Juliana Mníchová

  Ing. Michal Neuwirth

  Ing. Robert Lacko

  Ing. Lívia Eperješiová


  Asociácia laboratórií

  Mgr. Nina Juhásová - hlasovacie právo

  Ing. Gabriel Gajdoš

  RNDr. Ľubomír Gallik

  Ing. Martin Seman

  Mgr. Jarmila Melegová

  Dr. Peter Vereš

  Ing. Katarína Martinusová

  Ing. Reváková

  Dr. Rošková


  Dôvera

  Mgr. Vladimír Pravňan - hlasovacie právo


  Union

  Mgr. Katarína Prusáková - hlasovacie právo

  Ing. Pavol Šilhár - zástupca

  PhDr. Dajana Petríková


  VšZP

  Mgr. Adriana Lackovičová, MPH - hlasovacie právo

  Matej Wild - zástupca

  Ing. Zuzana Majerská - zástupca

  Mgr. Ivana Juhaščíková


  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

  Ing. Alexander Šrank - hlasovacie právo


  Slovenská lekárska komora

  Ing. Dušan Zaťko - hlasovacie právo

  MUDr. Ingrid Dzurnaková


  Externí členovia

  Arbor AI

  Vladimír Králik


  Asseco

  Peter Salbot

  Jozef Herda


  Datalan

  Dušan Polóny

  Eva Komadová


  ICZ

  Ľubomír Mika

  Silvia Hornakova

  Filip Baxa


  LCS

  Ing. Mária Bačarová

  Ing. Rastislav Bánoci

  Ing. Jozef Soľanka


  NIS FN Trenčín (MEDIS)

  RNDr. Ivan Záhumenský

  Ing. Jaroslav Schreiber

  Mgr. Alica Balážová


  NCZI

  Ing. Katarína Dušková

  Ing. Timea Brziaková

  Mgr. Zuzana Vallová


  PROSOFT

  Igor Siladi

  Simona Belejíková


  CGM

  Tibor Kováč

  Judita Zbončáková


  STAPRO

  Tomáš Kováč

  Ing. František Kupec

  Ing. Radovan Louda

  Jana Šarová


  NEDU

  Ing. Igor Frič

  Ing. Ľudovít Baláži

  Katarína Falisová