Riadiaci výbor a pracovné skupiny

  1. Tvorba DRG dávky a úprava dátového rozhrania
  2. Validácia DRG dát
  3. Aktualizácia číselníkov
  4. Spolupráca so zdravotnými poisťovňami pri získaní dát
  5. Revízia a aktualizácia Kalkulačnej metodiky
  6. Priebežné monitorovanie správnosti priraďovania nákladov jednotlivých nemocníc podľa kalkulačnej príručky

   Ministerstvo zdravotníctva SR

   Mgr. Lucia Červeňová - hlasovacie právo, koordinátor PS

   MUDr. Angelika Szalayová, MSc. - hlasovacie právo

   Mgr. David Kubek - hlasovacie právo

   Asociácia nemocníc Slovenska
   MUDr. Ján Černák, MBA - hlasovacie právo

   Ing. Mgr. Marián Petko, MBA

   Ing. Eva Krúpová, MBA

   RNDr. Ferdinand Mokcsay

   Ing. Jaroslav Marinčín, MPH

   Ing. Zdeno Lauček, PhD.

    

   Asociácia štátnych nemocníc Slovenska
   Ing. Martina Pohorelská, MBA - hlasovacie právo
   Bc. Alica Balážová

   Ing. Gabriela Galová

   Ing. Henrieta Baranovičová

   Ing. Katarína Šudáková

   Ing. Igor Dorčák
   Mgr. Ľudmila Podkonická

   Ing. Michal Neuwirth

   Asociáciu laboratórií
   Mgr. Nina Juhásová - hlasovacie právo

   Ing. Gabriel Gajdoš

   RNDr. Ľubomír Gallik

   Ing. Martin Seman

   Mgr. Jarmila Melegová

    

   Dr. Peter Vereš

   Ing. Katarína Martinusová

   Ing. Reváková

   Dr. Rošková

    

   Dôvera
   Mgr. Vladimír Pravňan - hlasovacie právo

   Union

   Mgr. Katarína Prusáková - hlasovacie právo
   PhDr. Dajana Petríková
   Ing. Mária Hricova Hudákova, PhD.

   VšZP
   Mgr. Ivana Juhaščíková - hlasovacie právo
   Mgr. Gabriela Mária Girašková