Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za rok 2022.

Riadiaci výbor a pracovné skupiny

  1. Revízia a aktualizácia Zoznamu zdravotných výkonov
  2. Kalkulácia nákladov na pridávaný zdravotný výkon pre prepočet RV
  3. Revízia a aktualizácia Definičnej príručky
  4. Mapovanie signifikantného výkonu do DP
  5. Príprava stanovísk k úprave DP

  Ministerstvo zdravotníctva SR

  MUDr. Angelika Szalayová, MSc. - hlasovacie právo

  Mgr. Veronika Bučková - hlasovacie právo

  Mgr. David Kubek - hlasovacie právo

  MUDr. Bc. Kristína Králiková


  Asociácia nemocníc Slovenska
  MUDr. Ján Černák, MBA - hlasovacie právo
  Ing. Veronika Ďurčová

  Ing. Zdeno Lauček, PhD.


  Asociácia štátnych nemocníc Slovenska
  MUDr. Kvetoslava Bernátová, MPH - hlasovacie právo

  MUDr. Viera Lesáková   
  Ing. Michaela Dedičová

  MUDr. Peter Filko

  Mgr. Ľudmila Podkonická

  MUDr. Miroslav Brúsik, PhD.

  MUDr. Zoltán Goldenberg, PhD.

  Mgr. Anna Nováková

  MUDr. Anamária Miháliková


  Asociácia laboratórií

  Mgr. Jarmila Melegová - hlasovacie právo

  Mgr. Nina Juhásová
  Mgr. Bibiana Straková

  RNDr. Elena Tibenská, PhD.

  RNDr. Mária Kačániová

  MUDr. Tatiana Koňarčíková

  Ing. Kristína Langerová

  Ing. Gabriel Gajdoš

  Ing. Martin Seman

  Dr. Peter Vereš

  MUDr. Dana Rošková

  Ing. Miloš Karkuš

  Štefan Zervan 


  Dôvera
  MUDr. František Podivínsky - hlasovacie právo


  Union
  MUDr. Ingrid Dúbravová hlasovacie právo

  MUDr. Adriana Kubicová - zástupca

  MUDr. Júlia Savarijová 


  VšZP

  MUDr. Eduard Minárik hlasovacie právo

  MUDr. Pavlína Szabová - zástupca
  MUDr. Darina Haščíková, MPH

  Mgr. Lýdia Patrová

  MUDr. Ingrid Mikulášová

  Mgr. Ivana Juhaščíková
  Mgr. Adriana Lackovičová, MPH


  Slovenská lekárska komora

  Ing. Dušan Zaťko

  MUDr. Karol Mičko


  Asociácia na ochranu práv pacientov SR

  MUDr. Mgr. Elena Marušáková, MBA