Riadiaci výbor a pracovné skupiny

  1. Revízia a aktualizácia pravidiel kódovania
  2. Príprava stanovísk k úprave pravidiel kódovania
  3. Vydávanie záväzných stanovísk pre rozhodovanie sporov medzi PÚZS a ZP

  Ministerstvo zdravotníctva SR
  Mgr. Lucia Červeňová - hlasovacie právo, 
  koordinátor PS
  Mgr. Veronika Záňová - hlasovacie právo
  Dott. David Balla, MA - hlasovacie právo


  Asociácia nemocníc Slovenska
  MUDr. Ján Černák, MBA - hlasovacie právo
  Ing. Zdeno Lauček, PhD.
  Ing. Veronika Ďurčová


  Asociácia štátnych nemocníc Slovenska
  MUDr. Viera Lesáková hlasovacie právo
  Ing. Šporer
  Mgr. Ľudmila Podkonická
  MUDr. Francisty
  MUDr. Gusková
  Ing. Eleonóra Kadlečíková


  Asociáciu laboratórií
  Mgr.Nina Juhásová - hlasovacie právo
  Ing. Kristína Langerová
  Ing. Martin Seman
  Ing. Reváková
  MUDr. Elena Tibenská
  Mgr. Jarmila Melegová
  MUDr. Peter Vereš
  Ing. Miloš Karkuš
  MUDr. Marta Dobakova
  Mgr. Bibiana Straková
  Ing. Gabriel Gajdoš
  MUDr. Kačániová
  MUDr. Rošková
  Štefan Zervan
  MUDr. Koňarčíková


  Dôvera
  Zuzana Šubová - hlasovacie právo


  Union
  MUDr. Ingrid Dúbravová hlasovacie právo
  PhDr. Dajana Petríková  VšZP
  Mgr. Juhaščíková Ivana hlasovacie právo
  MUDr. MPH Haščíková Darina

  MUDr. Minárik Eduard


  Externí členovia

  NCZI

  Ing. Timea Brziaková


  Bude aktualizovaný.