Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za r.2021.

Riadiaci výbor a pracovné skupiny

  Bude aktualizovaný. 

  1. Revízia a aktualizácia pravidiel kódovania
  2. Príprava stanovísk k úprave pravidiel kódovania
  3. Vydávanie záväzných stanovísk pre rozhodovanie sporov medzi PÚZS a ZP

  Ministerstvo zdravotníctva SR
  Mgr. Lucia Červeňová - hlasovacie právo, 
  koordinátor PS
  Mgr. Veronika Bučková - hlasovacie právo
  MUDr. Angelika Szalayová, MSc. - hlasovacie právo


  Asociácia nemocníc Slovenska
  MUDr. Ján Černák, MBA - hlasovacie právo
  Ing. Zdeno Lauček, PhD.
  Ing. Veronika Ďurčová


  Asociácia štátnych nemocníc Slovenska
  MUDr. Viera Lesáková hlasovacie právo
  Ing. Šporer
  Mgr. Ľudmila Podkonická
  MUDr. Francisty
  MUDr. Gusková
  Ing. Eleonóra Kadlečíková


  Asociácia laboratórií

  Mgr. Bibiana Straková hlasovacie právo

  Dr.Elena Tibenská

  RNDr. Mária Kačániová

  MUDr. Tatiana Koňarčíková

  Ing. Kristína Langerová

  Dr. Marta Dobakova

  Ing.Martin Pošvanc

  Ing. Martin Seman

  Mgr.Jarmila Melegová

  Mgr.Nina Juhásová

  Dr.Peter Vereš

  Ing. Reváková

  Dr. Rošková


  Dôvera
  Zuzana Šubová - hlasovacie právo


  Union
  MUDr. Ingrid Dúbravová hlasovacie právo
  PhDr. Dajana Petríková


  VšZP
  Mgr. Juhaščíková Ivana hlasovacie právo
  MUDr. MPH Haščíková Darina

  MUDr. Minárik Eduard


  Externí členovia

  NCZI

  Ing. Timea Brziaková