Riadiaci výbor a pracovné skupiny

  1. Koncipovanie metodiky prepočtu relatívnych váh a ostatných parametrov v KPP

  2. Výpočet relatívnych váh a ostatných parametrov v KPP

  3. Analýza finančného dopadu vypočítaných parametrov v KPP

  4. Príprava metodiky a analýza oceňovania PP

  5. Analýza finančného dopadu vypočítaných parametrov PP

   Ministerstvo zdravotníctva SR
   Mgr. Lucia Červeňová - hlasovacie právo, 
   koordinátor PS
   Mgr. David Kubek - hlasovacie právo
   MUDr. Angelika Szalayová, MSc. - hlasovacie právo


   Asociácia nemocníc Slovenska
   MUDr. Ján Černák, MBA - hlasovacie právo
   Ing. Zdeno Lauček, PhD.

   Asociácia štátnych nemocníc Slovenska
   Ing. Martina Pohorelská, MBA - hlasovacie právo
   Ing. Igor Dorčák
   JUDr. Ing. Adámková
   MUDr. Miroslav Brúsik
   Mgr. Ľudmila Podkonická
   MUDr. Zoltán Goldenberg PhD.

   Asociáciu laboratórií
   Mgr. Nina Juhásová - hlasovacie právo

   Mgr. Bibiana Straková

   Dr. Elena Tibenská

   RNDr. Mária Kačániová

   MUDr. Tatiana Koňarčíková

   Ing. Kristína Langerová

   Dr. Marta Dobakova

   Ing. Martin Pošvanc

   Ing. Martin Seman

   Mgr. Jarmila Melegová

   Dr. Peter Vereš

   Ing. Reváková

   Dr. Dana Rošková


   Dôvera
   MUDr. Branislav Koreň - hlasovacie právo

   Union

   PhDr. Dajana Petríková hlasovacie právo
   Mgr. Katarína Prusáková
   MUDr. Iveta Schererová

   Ing. Mária Hricová Hudáková, PhD.

   VšZP
   Mgr. Juhaščíková Ivana hlasovacie právo
   Ing. Jozef Hricko