Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za rok 2022.

Riadiaci výbor a pracovné skupiny

  1. Koncipovanie metodiky prepočtu relatívnych váh a ostatných parametrov v KPP

  2. Výpočet relatívnych váh a ostatných parametrov v KPP

  3. Analýza finančného dopadu vypočítaných parametrov v KPP

  4. Príprava metodiky a analýza oceňovania PP

  5. Analýza finančného dopadu vypočítaných parametrov PP

  Ministerstvo zdravotníctva SR
  MUDr. Angelika Szalayová, MSc. - hlasovacie právo
  Mgr. David Kubek - hlasovacie právo
  Bc. Adam Krchňavý - hlasovacie právo


  Asociácia nemocníc Slovenska
  MUDr. Ján Černák, MBA - hlasovacie právo
  Ing. Zdeno Lauček, PhD.

  Asociácia štátnych nemocníc Slovenska
  Ing. Martina Pohorelská, MBA - hlasovacie právo
  Ing. Igor Dorčák

  MUDr. Viera Lesáková   

  MUDr. Kvetoslava Bernátová, MPH
  Mgr. Ľudmila Podkonická
  MUDr. Miroslav Brúsik, PhD.

  MUDr. Zoltán Goldenberg PhD.
  JUDr. Ing. Adámková

  Mgr. Martina Steranková Šoltýsová

  Asociáciu laboratórií
  Mgr. Nina Juhásová - hlasovacie právo

  Mgr. Bibiana Straková

  Dr. Elena Tibenská

  RNDr. Mária Kačániová

  MUDr. Tatiana Koňarčíková

  Ing. Kristína Langerová

  Dr. Marta Dobakova

  Ing. Martin Pošvanc

  Ing. Martin Seman

  Mgr. Jarmila Melegová

  Dr. Peter Vereš

  Ing. Reváková

  Dr. Dana Rošková


  Dôvera
  MUDr. Branislav Koreň - hlasovacie právo

  Union

  MUDr. Iveta Schererová - hlasovacie právo

  PhDr. Dajana Petríková zástupca

  Ing. Mária Hricová Hudáková, PhD.

  VšZP
  MUDr. Eduard Minárik hlasovacie právo

  MUDr. Pavlína Szabová - zástupca
  MUDr. Darina Haščíková, MPH 

  Mgr. Lýdia Patrová

  MUDr. Ingrid Mikulášová

  PharmDr. Dušan Zelina

  RNDr. Peter Minárik, PhD.


  Slovenská lekárska komora

  Ing. Dušan Zaťko

  MUDr. Jaroslav Šimo


  Asociácia na ochranu práv pacientov SR

  MUDr. Mgr. Elena Marušáková, MBA