Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za r.2021.

Riadiaci výbor a pracovné skupiny

  6. 4. 2021
  Odsúhlasená pracovná verzia metodiky pre výpočet relatívnych váh a analýzy a simulácie potrebné vykonať na špecifikáciu konkrétnych parametrov metodiky 

  16.4. 2021

  Spracovaná spätná väzba ohľadom RV, OD, PP 

  21.4. 2021

  Odsúhlasené kritériá na prijímanie spätnej väzby 

  21.4. 2021 – 21.5. 2021

  Príprava metodiky a analýza oceňovania PP 

  30.4. 2021
  Ukončená validácia DRG dát s PÚZS 

  3.5 – 21.5. 2021
  Analýzy a simulácie potrebné vykonať na špecifikáciu konkrétnych parametrov metodiky 

  25.5.2021
  Odsúhlasená kompletná metodika pre výpočet relatívnych váh 

  26.5 – 4.6. 2021
  Výpočet nových relatívnych váh 

  7.6.-21.6. 2021
  Analýza finančného a celkového dopadu vypočítaných parametrov v KPP o Analýza finančného dopadu vypočítaných parametrov PP 

  25.6.2021
  Odsúhlasené nové relatívne váhy

  1. Koncipovanie metodiky prepočtu relatívnych váh a ostatných parametrov v KPP
  2. Výpočet relatívnych váha a ostatných parametrov v KPP
  3. Analýza finančného dopadu vypočítaných parametrov v KPP
  4. Príprava metodiky a analýza oceňovania PP
  5. Analýza finančného dopadu vypočítaných parametrov PP

  Ministerstvo zdravotníctva SR
  Mgr. Lucia Červeňová - hlasovacie právo, 
  koordinátor PS
  Mgr. David Kubek - hlasovacie právo
  MUDr. Angelika Szalayová, MSc. - hlasovacie právo


  Asociácia nemocníc Slovenska
  MUDr. Ján Černák, MBA - hlasovacie právo
  Ing. Zdeno Lauček, PhD.

  Asociácia štátnych nemocníc Slovenska
  Ing. Martina Pohorelská, MBA - hlasovacie právo
  Ing. Igor Dorčák
  JUDr. Ing. Adámková
  MUDr. Brúsik
  Mgr. Ľudmila Podkonická
  MUDr. Zoltán Goldenberg PhD

  Asociáciu laboratórií
  Mgr. Nina Juhásová - hlasovacie právo

  Mgr. Bibiana Straková

  Dr. Elena Tibenská

  RNDr. Mária Kačániová

  MUDr. Tatiana Koňarčíková

  Ing. Kristína Langerová

  Dr. Marta Dobakova

  Ing. Martin Pošvanc

  Ing. Martin Seman

  Mgr. Jarmila Melegová

  Dr. Peter Vereš

  Ing. Reváková

  Dr. Rošková


  Dôvera
  MUDr. Branislav Koreň - hlasovacie právo

  Union

  PhDr. Dajana Petríková hlasovacie právo
  Mgr. Katarína Prusáková
  MUDr. Iveta Schererová

  VšZP
  Mgr. Juhaščíková Ivana hlasovacie právo
  Ing. Hricko Jozef