Riadiaci výbor a pracovné skupiny

  1. Revízia a aktualizácia Kalkulačnej metodiky
  2. Priebežné monitorovanie správnosti priraďovania nákladov jednotlivých nemocníc podľa kalkulačnej príručky

  Ministerstvo zdravotníctva SR
  Ing. Elvíra Tkáčová - hlasovacie právo, koordinátor PS
  Mgr. Lucia Červeňová - hlasovacie právo
  Dott. David Balla, MA
   - hlasovacie právo

  Asociácia nemocníc Slovenska
  MUDr. Ján Černák, MBA - hlasovacie právo
  Ing. Zdeno Lauček, PhD.
  Iveta Chválová
  Ing. Eva Krúpová, MBA
  Ing. Jaroslav Marinčín, MPH
  Ing. Mgr. Marián Petko, MBA

  Asociácia štátnych nemocníc Slovenska
  Ing. Martina Pohorelská, MBA - hlasovacie právo

  Ing. Michal Neuwirth

  Bc. Alica Balážová

  Ing. Valentová, MPH

  Ing. Baranovičová

  Ing. Katarína Šudáková

  Ing. Dominiková

  Mgr. Ľudmila Podkonická

  Ing. Žofia Vavrušková

  Ing. Gabriela Gálová

  Asociácia laboratórií
  Ing. Jozef Gavlas - hlasovacie právo

  Ing. Kristína Langerová

  RNDr. Ľubomír Gallik

  Ing. Martin Seman

  Ing. Reváková


  Dôvera
  Robert Bukvay - hlasovacie právo

  Ing. Lucia Filkusová

  Union
  Adam Marek hlasovacie právo


  VšZP
  Mgr. Laky Boris - hlasovacie právo
  Mgr. Juhaščíková Ivana

  16.4.2021
  Metodika pre validáciu dát z pohľadu kalkulácií

  30.4.2021
  Ukončená validácia DRG dát s PÚZS

  31.5.2021
  Kalkulačná metodika pre COVID-ové oddelenia

  31.7.2021
  Nová Kalkulačná príručka