Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za r.2021.

Riadiaci výbor a pracovné skupiny

  16.4.2021
  Metodika pre validáciu dát z pohľadu kalkulácií

  30.4.2021
  Ukončená validácia DRG dát s PÚZS

  31.5.2021
  Kalkulačná metodika pre COVID-ové oddelenia

  31.7.2021
  Nová Kalkulačná príručka

  1. Revízia a aktualizácia Kalkulačnej metodiky
  2. Priebežné monitorovanie správnosti priraďovania nákladov jednotlivých nemocníc podľa kalkulačnej príručky

  Ministerstvo zdravotníctva SR
  MUDr. Angelika Szalayová, MSc. - hlasovacie právo, koordinátor PS
  Mgr. Lucia Červeňová - hlasovacie právo
  Mgr. Dávid Kubek - hlasovacie právo

  Asociácia nemocníc Slovenska
  MUDr. Ján Černák, MBA - hlasovacie právo
  Ing. Zdeno Lauček, PhD.
  Iveta Chválová
  Ing. Eva Krúpová, MBA
  Ing. Jaroslav Marinčín, MPH
  Ing. Mgr. Marián Petko, MBA

  Asociácia štátnych nemocníc Slovenska
  Ing. Martina Pohorelská, MBA - hlasovacie právo

  Ing. Michal Neuwirth

  Bc. Alica Balážová

  Ing. Valentová, MPH

  Ing. Baranovičová

  Ing. Katarína Šudáková

  Ing. Dominiková

  Mgr. Ľudmila Podkonická

  Ing. Gabriela Gálová

  Asociácia laboratórií
  Ing. Jozef Gavlas - hlasovacie právo

  Ing. Kristína Langerová

  RNDr. Ľubomír Gallik

  Ing. Martin Seman

  Ing. Reváková

  Dr. Vladimír Ježík

  Ing. Katarína Martinusová


  Dôvera
  Ing. Róbert Bukvay, PhD., MHA - hlasovacie právo

  Ing. Lucia Filkusová

  Union
  Adam Marek hlasovacie právo


  VšZP
  Mgr. Laky Boris - hlasovacie právo
  Mgr. Juhaščíková Ivana