Preskočiť na hlavný obsah

Riadiaci výbor a pracovné skupiny

  1. Včleňovanie JZS do SK-DRG systému - definovanie a implementácia krokov pre zosúladenie vykazovania a úhrad JZS s SK-DRG systémom.


  PS vznikla v apríli 2023, kedy došlo k premenovaniu z pôvodnej PS ku jednodňovej zdravotnej starostlivosti a aktualizácií členov, po odsúhlasení Koncepcie JZS Riadiacim výborom pre úhradové mechanizmy a Riadiacim výborom pre reguláciu cien pre ústavnú starostlivosť.

  Ministerstvo zdravotníctva SR

  MUDr. Angelika Szalayová, MSc. - hlasovacie právo

  MUDr. Bc. Kristína Králiková - hlasovacie právo

  Mgr. Veronika Bučková - hlasovacie právo


  Asociácia nemocníc Slovenska

  MUDr. Ján Černák, MBA - hlasovacie právo

  MUDr. Juraj Smatana, MBA, MPH

  Ing. Zdeno Lauček, PhD.


  Asociácia štátnych nemocníc Slovenska

  MUDr. Zoltán Goldenberg PhD. - hlasovacie právo

  MUDr. Peter Filko - zástupca

  MUDr. Kvetoslava Bernátová, MPH - zástupca

  Ing. Lenka Novosádová

  Mgr. Ľudmila Podkonická

  Ing. Adriana Poláková


  Asociácia laboratórií

  Ing. Jozef Gavlas - hlasovacie právo

  Mgr. Nina Juhásová


  Slovenská asociácia jednodňovej chirurgie

  JUDr. Eva Vidová - hlasovacie právo

  MUDr. Marián Kováč

  MUDr. Ján Galád

  MUDr. Branislav Kopčan


  Dôvera

  Mgr. Tamara Törok - hlasovacie právo


  Union

  JUDr. Peter Sloboda - hlasovacie právo

  Ing. Mária Hricová Hudáková, PhD. - zástupca

  MUDr. Júlia Savarijová


  VšZP

  MUDr. Eduard Minárik - hlasovacie právo

  MUDr. Pavlína Szabová - zástupca

  Mgr. Lýdia Patrová

  Mgr. Adriana Lackovičová, MPH

  MUDr. Darina Haščíková, MPH

  Matej Wild


  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

  Ing. Alexander Šrank - hlasovacie právo


  Slovenská lekárska komora

  Ing. Dušan Zaťko - hlasovacie právo

  MUDr. Ingrid Dzurnaková