Riadiaci výbor a pracovné skupiny

  1. Tvorba prevodníka výkonov medzi zdravotnými výkonmi jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS) a DRG zoznamom zdravotných výkonov (ZZV DRG). Výpočet relatívnych váh a ostatných parametrov v KPP.
  2. Návrh cieľového stavu a definovanie ďalších krokov pre zosúladenie vykazovania a úhrad JZS s hospitalizačnými prípadmi v DRG.

  09.09.2022

  nominácia členov PS JZS k tvorbe prevodníka výkonov JZS

  14.09.2022 – I. stretnutie PS

  19.9.2022

  zaslanie zoznamu zazmluvnených výkonov od každej ZP 3ZP

  23.9.2022

  nominácia odborníkov pre revíziu prevodníkov podľa odborností AŠN, ANS, SAJCH, MZ

  28.9.2022 - II. stretnutie PS

  predloženie návrhu prevodníka PS, prediskutovanie sporných bodov CKS, tvorba rámcového harmonogramu

  7.10.2022 - III. stretnutie PS

  pripomienkovanie návrhu prevodníka členmi PS všetci členovia PS

  pripomienkovanie návrhu prevodníka odborníkmi AŠN, ANS, SAJCH, MZ

  komunikácia s PJZS, výrobcami SW a NCZI CKS

  predloženie návrhu určenia odporúčanej ceny členom PS CKS

  12.10.2022 - IV. stretnutie PS

  schválenie návrhu za PS všetci členovia PS

  17.10.2022

  predloženie návrhu na RV CKS

  Ministerstvo zdravotníctva SR
  MUDr. Angelika Szalayová, MSc. - koordinátor PS

  Mgr. Veronika Bučková 

  Mgr. Lucia Červeňová
  Mgr. David Kubek 


  Asociácia nemocníc Slovenska

  Ing. Mgr. Marián Petko, MBA
  MUDr. Ján Černák, MBA


  Asociácia štátnych nemocníc Slovenska

  Mgr. Ľudmila Podkonická 

  MUDr. Peter Filko


  Asociácia laboratórií

  Ing. Jozef Gavlas

  Mgr.Nina Juhásová


  Slovenská asociácia jednodňovej chirurgie

  JUDr. Eva Vidová


  Dôvera

  MUDr. Branislav Koreň

  Mgr. Tamara Törok

  Union

  Ing. Mária Hricová Hudáková, PhD.

  MUDr. Júlia Savarijová

  VšZP
  MUDr. Eduard Minárik

  MUDr. Pavlína Szabová 

  Mgr. Marta Spišáková