Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za rok 2022.

Riadiaci výbor a pracovné skupiny

  1. Včleňovanie JZS do SK-DRG systému - definovanie a implementácia krokov pre zosúladenie vykazovania a úhrad JZS s SK-DRG systémom.  PS vznikla v apríli 2023, kedy došlo k premenovaniu z pôvodnej PS ku jednodňovej zdravotnej starostlivosti a aktualizácií členov, po odsúhlasení Koncepcie JZS Riadiacim výborom pre úhradové mechanizmy a Riadiacim výborom pre reguláciu cien pre ústavnú starostlivosť.

  Ministerstvo zdravotníctva SR
  MUDr. Angelika Szalayová, MSc. - hlasovacie právo

  MUDr. Bc. Kristína Králiková - hlasovacie právo

  Mgr. Veronika Bučková - hlasovacie právo


  Asociácia nemocníc Slovenska

  MUDr. Ján Černák, MBA - hlasovacie právo

  MUDr. Juraj Smatana, MBA, MPH

  Ing. Zdeno Lauček, PhD.


  Asociácia štátnych nemocníc Slovenska

  MUDr. Zoltán Goldenberg PhD. - hlasovacie právo

  MUDr. Peter Filko

  MUDr. Kvetoslava Bernátová, MPH

  Ing. Lenka Novosádová

  Mgr. Ľudmila Podkonická
  Ing.Adriana Poláková


  Asociácia laboratórií

  Ing. Jozef Gavlas - hlasovacie právo

  Mgr. Nina Juhásová


  Slovenská asociácia jednodňovej chirurgie

  JUDr. Eva Vidová - hlasovacie právo

  MUDr. Marián Kováč

  MUDr. Ján Galád

  MUDr. Branislav Kopčan

  Dôvera

  Mgr. Tamara Törok - hlasovacie právo

  Union

  JUDr. Peter Sloboda - hlasovacie právo

  Ing. Mária Hricová Hudáková, PhD. - zástupca

  MUDr. Júlia Savarijová

  VšZP
  MUDr. Eduard Minárik - hlasovacie právo

  MUDr. Pavlína Szabová - zástupca

  Mgr. Lýdia Patrová
  Mgr. Adriana Lackovičová, MPH

  MUDr. Darina Haščíková, MPH 


  Slovenská lekárska komora

  Ing. Dušan Zaťko

  MUDr. Jaroslav Šimo

  MUDr. Ingrid Dzurnaková