Riadiaci výbor a pracovné skupiny

  Ministerstvo zdravotníctva SR
  MUDr. Anglelika Szalayová, MSc. - hlasovacie právo, koordinátor PS
  Mgr. Lucia Červeňová - hlasovacie právo

  Mgr. Veronika Bučková - hlasovacie právo


  Asociácia nemocníc Slovenska
  MUDr. Ján Černák, MBA - hlasovacie právo
  Ing. Zdeno Lauček, PhD.
  Ing. Jaroslav Marinčín, MPH
  Ing. Mgr. Marián Petko, MBA
  Ing. Tomáš Valaška, FCCA, MPH

  Asociácia štátnych nemocníc Slovenska
  Ing. Miriam Lapuníková, MBA - hlasovacie právo
  Ing. Henrieta Baranovičová
  Ing. Igor Dorčák
  MUDr. Zimerman
  Mgr. Ľudmila Podkonická
  Ing. Lenka Novosádová

  Ing. Adriana Poláková

  Asociácia laboratórií
  Ing. Jozef Gavlas - hlasovacie právo

  Ing. Kristína Langerová
  Ing. Martin Seman
  Ing. Reváková
  Dr. Vladimír Ježík
  RNDr. Ľubomír Gallik
  Ing. Katarína Martinusová

  Dôvera
  Marina Pisoňová- hlasovacie právo

  Union
  PhDr. Dajana Petríková hlasovacie právo
  Mgr. Katarína Prusáková

  Ing. Maria Hricova Hudakova, PhD.

  VšZP
  MUDr. Beáta Havelková , MPH hlasovacie právo
  Ing. Marcel Mikolášik 

  Externí členovia
  Ministerstvo zdravotníctva SR
  Sekcia financovania
  Mgr. Zuzana Földesová Motajová, MSc.

  Matej Mišík, MSc.


   1. Metodika a analýza pre základne sadzby a konvergencia
   2. Jednotné financovanie medzi ZP a PÚZS
   3. Alokovanie finančných zdrojov v ústavnej zdr. starostlivosti  (valorizácia miezd a pod.)