Riadiaci výbor a pracovné skupiny

  1. Metodika a analýza pre základne sadzby a konvergencia
  2. Jednotné financovanie medzi ZP a PÚZS
  3. Alokovanie finančných zdrojov v ústavnej zdr. starostlivosti  (valorizácia miezd a pod.)

  Ministerstvo zdravotníctva SR
  Dott. David Balla, MA - koordinátor PS, hlasovacie právo
  Ing. Elvíra Tkáčová - hlasovacie právo
  Mgr. Lucia Červeňová - hlasovacie právo

  Asociácia nemocníc Slovenska
  MUDr. Ján Černák, MBA - hlasovacie právo
  Ing. Zdeno Lauček, PhD.
  Ing. Jaroslav Marinčín, MPH
  Ing. Mgr. Marián Petko, MBA
  Ing. Tomáš Valaška, FCCA, MPH

  Asociácia štátnych nemocníc Slovenska
  Ing. Miriam Lapuníková, MBA - hlasovacie právo
  Ing. Baranovičová
  Ing. Igor Dorčák
  Ing. Slavomír Sabol
  MUDr. Zimerman
  Mgr. Ľudmila Podkonická
  Ing. Lenka Novosádová

  Asociácia laboratórií
  Ing. Jozef Gavlas - hlasovacie právo

  Ing. Kristína Langerová
  Ing. Martin Seman
  Ing. Reváková
  Dr.Vladimír Ježík
  Ing.Jozef Gavlas
  RNDr. Ľubomír Gallik
  Ing. Katarína Martinusová
  Ing. Silvia Reváková 


  Dôvera
  Marina Pisoňová- hlasovacie právo

  Union
  PhDr. Dajana Petríková hlasovacie právo
  Mgr. Katarína Prusáková


  VšZP
  MUDr. Havelková Beata, MPH hlasovacie právo
  Ing. Mikolášik Marcel