Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za rok 2022.

Riadiaci výbor a pracovné skupiny

  Ministerstvo zdravotníctva SR
  MUDr. Anglelika Szalayová, MSc. - hlasovacie právo, koordinátor PS
  Ing. Monika Salayová - hlasovacie právo

  Mgr. Veronika Bučková - hlasovacie právo


  Asociácia nemocníc Slovenska
  MUDr. Ján Černák, MBA - hlasovacie právo

  Ing. Mgr. Marián Petko, MBA

  Ing. Eva Krúpová, MBA
  Ing. Zdeno Lauček, PhD.
  Ing. Jaroslav Marinčín, MPH
  Ing. Tomáš Valaška, FCCA, MPH

  Asociácia štátnych nemocníc Slovenska
  Ing. Miriam Lapuníková, MBA - hlasovacie právo

  Ing. Igor Dorčák
  Ing. Henrieta Baranovičová
  Mgr. Ľudmila Podkonická
  Ing. Lenka Novosádová

  Ing. Adriana Poláková

  Asociácia laboratórií
  Ing. Jozef Gavlas - hlasovacie právo

  Dr. Vladimír Ježík
  RNDr. Ľubomír Gallik

  Ing. Martin Seman

  Ing. Katarína Martinusová
  Ing. Reváková


  Dôvera

  Marina Pisoňová- hlasovacie právo

  Union
  PhDr. Dajana Petríková hlasovacie právo

  Ing. Maria Hricova Hudakova, PhD.- zástupca
  Mgr. Katarína Prusáková


  VšZP
  MUDr. Beáta Havelková , MPH hlasovacie právo
  Ing. Jozef Urbín - zástupca 


  Slovenská lekárska komora

  MUDr. Pavol Oravec
  Ing. Dušan Zaťko

  MUDr. Jaroslav Šimo
  MUDr. Róbert Roland


  Asociácia na ochranu práv pacientov SR

  PhDr. Zuzana Fabianová, MBA

  Externí členovia
  Ministerstvo zdravotníctva SR
  Mgr. Zuzana Földesová Motajová, MSc.

  Matej Mišík, MSc.

   01
   jún
   2023
   online

   absolvované

   PS pre financovanie ústavnej ZS

   V. stretnutie

   1. Metodika pre výpočet základnej sadzby a konvergencie
   2. Analýza dopadu vypočítaných základných sadzieb

   3. Alokovanie finančných zdrojov v ústavnej starostlivosti  (valorizácia miezd a pod.)