Preskočiť na hlavný obsah

Riadiaci výbor a pracovné skupiny

  Ministerstvo zdravotníctva SR

  MUDr. Anglelika Szalayová, MSc. - hlasovacie právo, koordinátor PS

  Ing. Monika Salayová a Mgr. Veronika Bučková - hlasovacie právo


  Asociácia nemocníc Slovenska

  MUDr. Ján Černák, MBA - hlasovacie právo

  Ing. Mgr. Marián Petko, MBA

  Ing. Eva Krúpová, MBA

  Ing. Zdeno Lauček, PhD.

  Ing. Jaroslav Marinčín, MPH

  Ing. Tomáš Valaška, FCCA, MPH


  Asociácia štátnych nemocníc Slovenska

  Ing. Miriam Lapuníková, MBA - hlasovacie právo

  Ing. Igor Dorčák - zástupca

  Mgr. Zuzana Sládeková

  Mgr. Ľudmila Podkonická

  Ing. Lenka Novosádová

  Ing. Adriana Poláková


  Asociácia laboratórií

  Ing. Jozef Gavlas - hlasovacie právo

  Dr. Vladimír Ježík

  RNDr. Ľubomír Gallik

  Ing. Martin Seman

  Ing. Katarína Martinusová

  Ing. Reváková


  Dôvera

  Marina Pisoňová- hlasovacie právo


  Union

  PhDr. Dajana Petríková - hlasovacie právo

  Ing. Maria Hricova Hudakova, PhD.- zástupca

  Mgr. Katarína Prusáková


  VšZP

  MUDr. Beáta Havelková, MPH - hlasovacie právo

  Ing. Jozef Urbín - zástupca


  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

  Ing. Alexander Šrank - hlasovacie právo


  Slovenská lekárska komora

  MUDr. Pavol Oravec - hlasovacie právo

  Ing. Dušan Zaťko

  MUDr. Róbert Roland


  Asociácia na ochranu práv pacientov SR

  PhDr. Zuzana Fabianová, MBA - hlasovacie právo


  Externí členovia

  Ministerstvo zdravotníctva SR

  Mgr. Zuzana Földesová Motajová, MSc.

  Matej Mišík, MSc.

   1. Metodika pre výpočet základnej sadzby a konvergencie

   2. Analýza dopadu vypočítaných základných sadzieb
   3. Alokovanie finančných zdrojov v ústavnej starostlivosti  (valorizácia miezd a pod.)