Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za r.2021.

Riadiaci výbor a pracovné skupiny

   1. Metodika a analýza pre základne sadzby a konvergencia
   2. Jednotné financovanie medzi ZP a PÚZS
   3. Alokovanie finančných zdrojov v ústavnej zdr. starostlivosti  (valorizácia miezd a pod.)

   Ministerstvo zdravotníctva SR
   MUDr. Anglelika Szalayová, MSc. - hlasovacie právo, koordinátor PS
   Mgr. Lucia Červeňová - hlasovacie právo
   Mgr. Dávid Kubek - hlasovacie právo

   Asociácia nemocníc Slovenska
   MUDr. Ján Černák, MBA - hlasovacie právo
   Ing. Zdeno Lauček, PhD.
   Ing. Jaroslav Marinčín, MPH
   Ing. Mgr. Marián Petko, MBA
   Ing. Tomáš Valaška, FCCA, MPH

   Asociácia štátnych nemocníc Slovenska
   Ing. Miriam Lapuníková, MBA - hlasovacie právo
   Ing. Baranovičová
   Ing. Igor Dorčák
   Ing. Slavomír Sabol
   MUDr. Zimerman
   Mgr. Ľudmila Podkonická
   Ing. Lenka Novosádová

   Asociácia laboratórií
   Ing. Jozef Gavlas - hlasovacie právo

   Ing. Kristína Langerová
   Ing. Martin Seman
   Ing. Reváková
   Dr. Vladimír Ježík
   RNDr. Ľubomír Gallik
   Ing. Katarína Martinusová

   Dôvera
   Marina Pisoňová- hlasovacie právo

   Union
   PhDr. Dajana Petríková hlasovacie právo
   Mgr. Katarína Prusáková


   VšZP
   MUDr. Havelková Beata, MPH hlasovacie právo
   Ing. Mikolášik Marcel

   Externí členovia
   Ministerstvo zdravotníctva SR
   Sekcia financovania
   Ing. Martina Verešová
   Mgr. Zuzana Földesová Motajová, MSc.

   Sekcia efektívneho hospodárenia
   Ing. Iveta Griačová