Riadiaci výbor a pracovné skupiny

  1. Metodika a analýza pre základne sadzby a konvergencia
  2. Jednotné financovanie medzi ZP a PÚZS
  3. Alokovanie finančných zdrojov v ústavnej zdr. starostlivosti  (valorizácia miezd a pod.)

  Ministerstvo zdravotníctva SR
  Dott. David Balla, MA - hlasovacie právo, koordinátor PS
  Mgr. Lucia Červeňová - hlasovacie právo
  Mgr. Dávid Kubek - hlasovacie právo

  Asociácia nemocníc Slovenska
  MUDr. Ján Černák, MBA - hlasovacie právo
  Ing. Zdeno Lauček, PhD.
  Ing. Jaroslav Marinčín, MPH
  Ing. Mgr. Marián Petko, MBA
  Ing. Tomáš Valaška, FCCA, MPH

  Asociácia štátnych nemocníc Slovenska
  Ing. Miriam Lapuníková, MBA - hlasovacie právo
  Ing. Baranovičová
  Ing. Igor Dorčák
  Ing. Slavomír Sabol
  MUDr. Zimerman
  Mgr. Ľudmila Podkonická
  Ing. Lenka Novosádová

  Asociácia laboratórií
  Ing. Jozef Gavlas - hlasovacie právo

  Ing. Kristína Langerová
  Ing. Martin Seman
  Ing. Reváková
  Dr.Vladimír Ježík
  Ing.Jozef Gavlas
  RNDr. Ľubomír Gallik
  Ing. Katarína Martinusová
  Ing. Silvia Reváková 


  Dôvera
  Marina Pisoňová- hlasovacie právo

  Union
  PhDr. Dajana Petríková hlasovacie právo
  Mgr. Katarína Prusáková


  VšZP
  MUDr. Havelková Beata, MPH hlasovacie právo
  Ing. Mikolášik Marcel

  Externí členovia
  Ministerstvo zdravotníctva SR
  Sekcia financovania
  Ing. Martina Verešová
  Mgr. Zuzana Földesová Motajová, MSc.

  Sekcia efektívneho hospodárenia
  Ing. Iveta Griačová