Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za r.2021.

Riadiaci výbor a pracovné skupiny

  1. Revízia a aktualizácia Definičnej príručky

  2. Príprava stanovísk k úprave DP

  Ministerstvo zdravotníctva SR
  Mgr. Veronika Bučková - koordinátor PS, hlasovacie právo
  Mgr. David Kubek - hlasovacie právo
  MUDr. Angelika Szalayová, MSc. - 
  hlasovacie právo

  Asociácia nemocníc Slovenska
  MUDr. Ján Černák, MBA - hlasovacie právo
  Ing. Veronika Ďurčová


  Asociácia štátnych nemocníc Slovenska
  MUDr. Kvetoslava Bernátová, MPH - hlasovacie právo
  Ing. Michaela Dedičová
  JUDr. Mgr. Žilka
  Mgr. Ľudmila Podkonická


  Asociácia laboratórií
  Mgr. Jarmila Melegová hlasovacie právo

  Mgr. Bibiana Straková

  Dr. Elena Tibenská

  RNDr. Mária Kačániová

  MUDr. Tatiana Koňarčíková

  Ing. Kristína Langerová

  Ing. Gabriel Gajdoš

  Dr. Marta Dobakova

  Ing.Martin Pošvanc

  Ing. Martin Seman

  Mgr. Nina Juhásová

  Dr. Peter Vereš

  Ing. Katarína Martinusová

  Ing. Reváková

  Dr. Rošková

  Ing. Miloš Karkuš

  Štefan Zervan 


  Dôvera
  Michal Mjartan - hlasovacie právo


  Union
  Ing. Marián Sopfritš hlasovacie právo
  PhDr. Dajana Petríková


  VšZP
  Mgr. Ivana Juhaščíková hlasovacie právo
  Ing. Jozef Hricko

  31.3.2021
  Odsúhlasené kritériá pre zmeny v DP na základe SV
  Odsúhlasený postup revízie DP

  16.-30.4.2021
  Vypracovanie podnetov týkajúcich sa DP zo SV

  30.4.2021 – 31.5.2021
  Prejdenie a vyhodnotenie podnetov zo SV na PS

  15.5.2021
  Získanie stanoviska od PS

  31.5.2021
  Zasielanie stanovísk zo SV

  1.6.2021 – 31.8.2021
  Návrh zapracovania zmien do DP
  Zapracovanie zmien do DP

  31.9.2021

  Ukončená revízia Definičnej príručky