Riadiaci výbor a pracovné skupiny

  1. Tvorba DRG dávky a úprava dátového rozhrania
  2. Validácia DRG dát
  3. Aktualizácia číselníkov
  4. Spolupráca so zdravotnými poisťovňami pri získaní dát
  5. Proces osvedčenia o zhode grouperov
  6. Evidencia a vykazovanie smerom k NCZI

  ·    Ministerstvo zdravotníctva SR
  Ing. Radoslav Novák - 
  hlasovacie právo, koordinátor PS
  Mgr. Lucia Červeňová - hlasovacie právo
  Dott. David Balla, M.A
   - hlasovacie právo


  Asociácia nemocníc Slovenska
  MUDr. Ján Černák, MBA - hlasovacie právo
  Ing. Zdeno Lauček, PhD. 
  RNDr. Ferdinand Mokcsay     


       Asociácia štátnych nemocníc Slovenska
  Ing. Stanislav Jendrušák - hlasovacie právo
  Ing. Igor Dorčák
  Mgr. Podkonická

  Asociácia laboratórií

  Ing. Gabriel Gajdoš - hlasovacie právo

  Ing. Kristína Langerová
  Ing. Martin Seman
  Ing. Reváková
  Mgr.Nina Juhásová
  Dr.Elena Tibenská
  Ing.Miloš Karkuš
  Mgr.Jarmila Melegová
  Dr.Peter Vereš
  Dr. Marta Dobakova
  Mgr. Bibiana Straková
  Štefan Zervan
  Dr. Kačániová
  Dr. Rošková
  Dr. Koňarčíková

       Dôvera
  Michal Mjartan
   - hlasovacie právo

  Union
  Mgr. Katarína Prusáková
   - hlasovacie právo
  PhDr. Dajana Petríková
  Ing. Marián Sopfritš

       VšZP
  Mgr. Ivana Juhaščíková - hlasovacie právo
  Mgr. Boris Laky

  Externí členovia
  Asseco
  Peter Salbot
  Adam Hocheľ

  ICZ
  Mgr. Michal Hudák
  Ľubomír Mika
  Alena Tkáčiková

  Arbor AI
  Ing.Pavol Orolín

  Datalan
  Polóny Dušan

  NCZI
  Zuzana Vallová

  LCS
  Ing. Jozef Soľanka

  MEDIS
  Záhumenský Ivan RNDr.
  Ing. Jaroslav Schreiber
  Mgr. Alica Balážová

  PROSOFT
  Rastislav Karbaš

  STAPRO
  Tomáš Kováč
  Ing. Radovan Louda
  Ing. František Kupec

  9.4.2021
  Metodika pre validáciu dát

  15.4.2021
  Zber DRG dát od PUZS za rok 2020

  30.4.2021
  Ukončená validácia DRG dát s PÚZS

  31.8.2021
  Nové MU pre dávku DRG