Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za rok 2022.

Riadiaci výbor a pracovné skupiny

  Odborná pracovná skupina sa zaoberá spornými situáciami, ktoré sú definované ako rozdielne názory pri interpretácii dokumentov vydávaných CKS DRG medzi zdravotnou poisťovňou a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, pričom každá zo strán písomne vysvetlila svoj pohľad na interpretáciu druhej strane, ale neprišlo ku zhode sporových strán. Odborná pracovná skupina odborne posudzuje skutočnosti, ktoré jej strany predložili a vydáva odborný, jednotný a centrálny výklad a zároveň overuje správnosť kódovania hospitalizačného prípadu pri už vzniknutých sporných situáciách medzi užívateľmi systému.


  Úlohy Odbornej Pracovnej skupiny pre sporné situácie v SK-DRG sú definované štatútom OPS.

  Ministerstvo zdravotníctva SR

  MUDr. Bc. Kristína Králiková -  - predsedníčka
  MUDr. Angelika Szalayová, MSc.
  Mgr. Veronika Bučková


  Asociácia nemocníc Slovenska
  MUDr. Ján Černák, MBA

  Asociácia štátnych nemocníc Slovenska
  MUDr. Kvetoslava Bernátová, MPH

  MUDr. Viera Lesáková   

  Dôvera
  MUDr. František Podivínsky

  VšZP
  MUDr. Darina Haščíková, MPH 

  Union
  MUDr. Ingrid Dúbravová


  Zvolení zástupcovia členov:


  Ministerstvo zdravotníctva SR
  Mgr. David Kubek

  Asociácia nemocníc Slovenska


  Asociácia štátnych nemocníc Slovenska
  MUDr. Zoltán Goldenberg PhD.

  Dôvera
  MUDr. Zuzana Šubová

  VšZP
  MUDr. Eduard Minárik 

  Union
  MUDr. Richard Pellionis