Preskočiť na hlavný obsah

Riadiaci výbor a pracovné skupiny

  Odborná pracovná skupina sa zaoberá spornými situáciami, ktoré sú definované ako rozdielne názory pri interpretácii dokumentov vydávaných CKS DRG medzi zdravotnou poisťovňou a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, pričom každá zo strán písomne vysvetlila svoj pohľad na interpretáciu druhej strane, ale neprišlo ku zhode sporových strán. Odborná pracovná skupina odborne posudzuje skutočnosti, ktoré jej strany predložili a vydáva odborný, jednotný a centrálny výklad a zároveň overuje správnosť kódovania hospitalizačného prípadu pri už vzniknutých sporných situáciách medzi užívateľmi systému.


  Úlohy Odbornej Pracovnej skupiny pre sporné situácie v SK-DRG sú definované štatútom OPS.

  Ministerstvo zdravotníctva SR

  MUDr. Bc. Kristína Králiková - predsedníčka

  MUDr. Angelika Szalayová, MSc.

  Mgr. Veronika Bučková


  Asociácia nemocníc Slovenska

  MUDr. Ján Černák, MBA


  Asociácia štátnych nemocníc Slovenska

  MUDr. Kvetoslava Bernátová, MPH

  MUDr. Viera Lesáková


  Dôvera

  MUDr. František Podivínsky


  VšZP

  MUDr. Darina Haščíková, MPH


  Union

  MUDr. Ingrid Dúbravová

  Zvolení zástupcovia členov:


  Ministerstvo zdravotníctva SR

  Mgr. David Kubek


  Asociácia nemocníc Slovenska


  Asociácia štátnych nemocníc Slovenska

  MUDr. Zoltán Goldenberg PhD.


  Dôvera

  MUDr. Zuzana Šubová


  VšZP

  MUDr. Eduard Minárik


  Union

  MUDr. Richard Pellionis