CKS vydáva nové dokumenty pre aktualizáciu systému SK-DRG 2022 ako aj výzvu na podávanie žiadostí na osvedčovanie zhody Grouperov.

Riadiaci výbor a pracovné skupiny

  Ministerstvo zdravotníctva SR
  MUDr. Kamil Száz - predseda RV
  Dott. David Balla, M.A
  Mgr. Lucia Červeňová


  Asociácia nemocníc Slovenska
  MUDr. Marián Petko, MPH 

  Asociácia štátnych nemocníc Slovenska
  Ing. Miriam Lapuníková, MBA

  Asociácia laboratórií
  Ing. Jozef Gavlas

  Dôvera
  Mgr. MUDr. Marián Faktor

  VšZP
  MUDr. Beata Havelková, MPH

  Union
  Ing. Elena Májeková