Preskočiť na hlavný obsah

Riadiaci výbor a pracovné skupiny

  Práva a povinnosti Riadiaceho výboru pre úhradové mechanizmy a Riadiaceho výboru pre reguláciu cien pre ústavnú starostlivosť sú definované štatútom RV.

  Ministerstvo zdravotníctva SR

  MUDr. Angelika Szalayová, MSc. - predsedníčka RV

  Mgr. Veronika Bučková


  Asociácia nemocníc Slovenska

  MUDr. Marián Petko, MPH


  Asociácia štátnych nemocníc Slovenska

  Ing. Miriam Lapuníková, MBA


  Asociácia laboratórií

  Mgr. Nina Juhásová


  Dôvera

  Mgr. MUDr. Marián Faktor


  VšZP

  MUDr. Beata Havelková, MPH


  Union

  Ing. Jozef Koma, PhD.


  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

  Ing. Alexander Šrank


  Slovenská lekárska komora

  MUDr. Pavol Oravec


  Asociácia na ochranu práv pacientov SR

  MUDr. Mgr. Elena Marušáková, MBA

  Zvolení zástupcovia členov RV:


  Ministerstvo zdravotníctva SR

  Mgr. David Kubek


  Asociácia nemocníc Slovenska

  MUDr. Ján Černák, MBA


  Asociácia štátnych nemocníc Slovenska

  Ing. Igor Dorčák


  Asociácia laboratórií

  Dr. Vladimír Ježík


  Dôvera

  MUDr. Branislav Koreň


  VšZP

  Ing. Jozef Urbín


  Union

  PhDr. Dajana Petríková


  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

  Mgr. Veronika Molčanová


  Slovenská lekárska komora

  Ing. Dušan Zaťko


  Asociácia na ochranu práv pacientov SR

  PhDr. Zuzana Fabianová, MBA


  Tajomník Riadiaceho výborua

  Zuzana Fabianová