CKS vydáva nové dokumenty pre aktualizáciu systému SK-DRG 2022 ako aj výzvu na podávanie žiadostí na osvedčovanie zhody Grouperov.

Anonymizované DRG dáta

CKS DRG tím zverejňuje anonymizované dáta pre lepšie pochopenie štruktúry DRG dávok, ktoré slúžia pre spravodlivé a efektívne nastavovanie DRG systému.

DRG dávky zasielajú poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti na ročnej báze. Dáta nezodpovedajú realite a boli anonymizované.

Anonymizované DRG dáta si môžete stiahnuť TU alebo nájsť v sekcií "Dokumenty".

CKS DRG tím pracuje na zverejnení reálnych dát, ktoré budú dostupné na stránke www.cksdrg.sk

Ak by ste mali nejaké otázky k dátam, neváhajte nás kontaktovať na cksdrg@health.gov.sk