CKS vydáva nové dokumenty pre aktualizáciu systému SK-DRG 2022 ako aj výzvu na podávanie žiadostí na osvedčovanie zhody Grouperov.

Stretnutia

29
november
2021
MZ SR

absolvované

26
máj
2021

absolvované

10
marec
2021

absolvované

44. zasadnutie RV