Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za r.2021.

Stretnutia

29
november
2021
MZ SR

absolvované

26
máj
2021

absolvované

10
marec
2021

absolvované

44. zasadnutie RV