Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za r.2021.

Stretnutia

09
jún
2022
online

absolvované

49. zasadnutie RV

02
jún
2022
online

absolvované

48. zasadnutie RV

29
november
2021
MZ SR

absolvované

26
máj
2021

absolvované

10
marec
2021

absolvované

44. zasadnutie RV