Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za r.2021.

Stretnutia

19
november
2021
online

absolvované

PS ku pravidlám kódovania

15
november
2021
online

absolvované

PS ku financovaniu ústavnej ZS

28
október
2021
online

absolvované

PS ku katalógu prípadových paušálov

20
október
2021
online

absolvované

PS k Definičnej príručke

31
august
2021
online

absolvované

PS k zoznamu zdravotných výkonov

12
august
2021

absolvované

PS Kalkulácie nákladov nemocníc na hospitalizačné prípady

05
august
2021

absolvované

18
jún
2021

absolvované

PS Kalkulácie nákladov nemocníc na hospitalizačné prípady

07
jún
2021

absolvované

PS Kalkulácie nákladov nemocníc na hospitalizačné prípady

24
máj
2021

absolvované

PS Definičná príručka

III. stretnutie

DOKUMENTÁCIA (336 kB)
21
máj
2021

absolvované

PS Katalóg prípadových paušálov

III. stretnutie

DOKUMENTÁCIA (405 kB)
21
máj
2021

absolvované

PS Kalkulácie nákladov nemocníc na hospitalizačné prípady

21
máj
2021

absolvované

PS Zoznamu zdravotných výkonov

10
máj
2021

absolvované

PS Pravidlá kódovania

06
máj
2021

absolvované

PS ku kalkulácií nákladov nemocníc na hospitalizačné prípady

III. stretnutie

DOKUMENTÁCIA (782 kB)
30
apríl
2021

absolvované

PS k zoznamu zdravotných výkonov

27
apríl
2021

absolvované

PS k metodickým usmerneniam a pravidlám kódovania

20
apríl
2021

absolvované

PS ku kalkulácií nákladov nemocníc na hospitalizačné prípady

13
apríl
2021

absolvované

PS ku katalógu prípadových paušálov

09
apríl
2021

absolvované

PS k definičnej príručke

09
apríl
2021

absolvované

PS k zoznamu zdravotných výkonov

31
marec
2021

absolvované

PS ku kalkulácií nákladov nemocníc na hospitalizačné prípady

30
marec
2021

absolvované

PS k DRG dátam

30
marec
2021

absolvované

PS ku katalógu prípadových paušálov

29
marec
2021

absolvované

PS k zoznamu zdravotných výkonov

29
marec
2021

absolvované

PS k definičnej príručke