Stretnutia

24
november
2021

II. DRG Konferencia

Zhodnotenie aktuálneho stavu tímom CKS DRG a predstavenie hlavných zmien v DRG pre rok 2022.

Čoskoro bude predstavený program a možnosť prihlásenia sa na II. DRG Konferenciu.